Sie sind hier: Startseite Projekte Gemeinsam Jetzt! - Fahrerproteste in Europa Dokumente Europäischer Aktionstag 3. und 4. Mai 2014

Europäischer Aktionstag 3. und 4. Mai 2014

erstellt von kraftfahrer — zuletzt verändert: 04.03.2014 22:03
Aufruf zu Protestaktionen in den europäischen Hauptstädten am 3. und 4. Mai 2014 (Kurzaufruf schwedische Fassung).

Det är dags att chaufförerna i Europa hör av sig! Öppnar munnen mot arbetsgivarnas girighet, mot slopande av sociala standarderna på ena sidan och systematisk förintelse av arbetsplatser på den andra!

TILLSAMMANS, NU!!!

Låt oss GEMENSAMT den 3/4 Mai 2014 dra framför alla europäiska parlament och göra att vi hörs! Var och en framför sitt Parlamen i Stockholm, i Oslo, i Berlin, i Madrid, i Rom, Paris, Köpenhamn, Den Haag und Bryssel! Men också i Prag, Warszawa, Budapest och Riga. För att det beträffar oss ALLA! Tyskar, Danskar, Norrmän, Svenskar, Nederländare, Tschecker, Belgier och många andra!

SAMMA LÖN FÖR SAMMA JOBB På SAMMA PLATS!

För ett återställande av en rättvis konkurrens inom transportväsendet!

Var och en av oss har rätten till ett socialt acceptabelt liv.

Medan de ena icke tycks få fickorna fulla nog, växer fattigdomen i Europa jättefort. Fast de jobbar, räcker pengarna för många familjer inte mera till för att leva. Hur länge skall detta ännu tolereras?

De europäiska sparåtgärderna berör främst dem, som redan har litet, medan de andra stoppar sina fickor ännu fullare än någonsin.

Europäiska Unionen är ett högindustriellt samhälle. Varför finns det i ett sådant samhälle ej tillräckligt att livnära sig för ALLA människor? Varför finns det FATTIGDOM i ett sådant samhälle?

Det är den människoföraktande politiken som möjliggör det!

Därför låt oss ALLA TILLSAMMANS den 3/4. Maj 2014 protestera emot detta fredligt! Låt oss alla gemensamt höja våran röst mot de, som bedriver en sådan politik, som gynnar endast ett par få människor!

Vi uppmanar också alla europabor, som också är offer för sänkta sociala standarder att delta! Oavgjort nation, oavgjort bransch! Låt oss bli hörda gemensamt!

FÖR ETT SOCIALT EUROPA!!!!

Chaufförernas röst för ett socialt EUROPA!!!

(0) Kommentare